Witamy w

Szkole Języków Obcych Columbus

Szkoła Języków Obcych COLUMBUS  to profesjonalne kursy języka angielskiego i szkolenia językowe dostosowane do potrzeb Klienta. Nasza Szkoła powstała we wrześniu 2014r. Wszystkie uczące u nas osoby posiadają pełne kwalifikacje do nauczania języków obcych a nasza szkoła spełnia wysokie wymagania merytoryczne.

Nasza Oferta

Kurs dla młodzieży

Jak uczymy? 

 • w grupach zróżnicowanych wiekowo, bo innego przekazu w uczeniu się języka obcego potrzebują osoby w wieku 15 lat, a innego osoby dorosłe
  • z zastosowaniem środków audiowizualnych, takich jak tablice interaktywne, bo nic tak nie przemawia do wyobraźni jak „żywy obraz”
  • z zastosowaniem gier językowych, które sprawiają, że gramatyki uczymy się mimochodem – poprzez zabawę, 
  • z elementami dramy i zabawy, bo naturalna umiejętność człowieka do „wchodzenia w role” z życia codziennego nie tylko ułatwia zapamiętywanie ale sprawia, że praktyczne użycie języka staje się naturalnym elementem interakcji z innymi słuchaczami w grupie, 
  • metodą komunikatywną – a więc mówienie bez końca i tylko w języku obcym. Metoda ta pozwala na równoległe doskonalenie czterech umiejętności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania oraz pisania 

Programy nauczania 
Programy nauczania w Euroschool-Perfect są spójne z Europejskim System Opisu Kształcenia Językowego -CEFR – The Common European Framework of Reference for Languages. 
ESOKJ to praktyczne narzędzie pozwalające określić stopień znajomości języka obcego w określonej klasyfikacji, a więc umiejętności w mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu. Pozwala również jasno sprecyzować cele do zrealizowania na każdym etapie uczenia się oraz ujednolicić ocenianie w nauczaniu języków europejskich. System ten określa i definiuje 6 poziomów znajomości języków w trzech kategoriach: 
• biegłości (poziom C1, C2) 
• samodzielności (poziom B1, B2) 
• podstawowej (poziom A1, A2) 

Zajęcia prowadzi dwóch lektorów w tym Native Speaker!

Kurs dla szkół podstawowych

O kursie

Szkoła Języków Obcych to profesjonalne kursy języka angielskiego dla dzieci i młodzieżyOferta naszej szkoły skierowana jest do uczniów Szkoły Podstawowej we Wrocławiu zainteresowanych doskonaleniem języka angielskiego poza ramowym planem nauczania w szkole. Organizujemy zajęcia grupowe zjęzyka angielskiego w ramach pozalekcyjnych zajęć dodatkowych, które odbywają się w Szkole Podstawowej. 

Kryteria główne przyporządkowania do grupy to umiejętności i wiek dziecka. Zajęcia dla jednej grupy przeprowadzane są 2 razy w tygodniu i trwają 45 min. Grupa może liczyć od 7 do 12 osób. Kurs obejmuje 60 godz., po jego zakończeniu uczniowie otrzymują opis postępów, certyfikat i propozycję dalszego kształcenia w oparciu ozdobyte już umiejętności.  

 Naszym celem jest nie tylko skuteczna nauka, ale pokazanie dzieciom/ młodzieży, jak przyjemne i wartościowe może być poznawanie obcego języka. Opracowaliśmy autorski program, biorąc pod uwagę rozwój dzieci i młodzieży na poszczególnych etapach życia. Dlatego nasze zajęcia są prowadzone z ogromną różnorodnością i wieloaspektowym podejściem do kursantów. Wykorzystujemy zarówno gotowe podręczniki, jak i stworzone przez nas materiały, gry oraz zabawy. 

 Zajęcia prowadzi dwóch lektorów w tym Native Speaker!

Kurs dla firm

 

Szkoła Języków Obcych COLUMBUS znajduje się w ścisłym centrum miasta i jest najlepszą szkołą językową we Wrocławiu bo jako jedyna nastawiona jest na metodę komunikacyjną i w oparciu o jej założenia korzysta z niej w najlepszy sposób. Metoda ta zakłada, że każdy z nas jest w stanie nauczyć się języka obcego poprzez mówienie a zminimalizowanie gramatyki i uczenia się reguł i zasad w danym języku. 

Szkoła Języków Obcych oferuje zajęcia w postaci interaktywnych lekcji przy użyciu tablicy multimedialnej, tabletów oraz materiałów audio-wizualnych. Placówki wyposażona jest w bogate zasoby pomocy dydaktycznych.  

Kursanci uzyskują dostęp do internetowego zeszytu ćwiczeń, dzięki któremu ich postępy w nauce angielskiego są na bieżąco sprawdzane przez prowadzącego. 

 Celem kursu jest: 

 • rozumienie ze słuchu prostych, typowych wypowiedzi związanych z wykonywaną pracą (np. rozmów współpracowników, instrukcji, komunikatów, ogłoszeń) artykułowanych wyraźnie i w standardowej odmianie języka 
 • przedstawianie siebie, swoich kwalifikacji, doświadczeń i oczekiwań zawodowych(np. w rozmowie kwalifikacyjnej); 
 • rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy związanej z wykonywaną pracą, stosowanie zwrotów grzecznościowych; 
 • proste negocjowanie (np. z klientem na temat zakresu usług); 
 • proponowanie, przyjmowanie i odrzucanie propozycji; 
 • prośba o pozwolenie, udzielenie i odmowa pozwolenia; 
 • wyrażanie opinii, intencji, preferencji; pytanie o preferencje i życzenia innych; zgadzanie się, sprzeciwianie się; 
 • prośba o radę, udzielanie rady; 
 • wyrażanie prośby, podziękowania oraz zgody lub odmowy wykonania prośby; 
 • wyrażanie skargi/ przeprosin; przyjmowanie przeprosin; 
 • prośba o powtórzenie lub wyjaśnienie 
 • przyjmowanie zlecenia na usługę; 
 • wyjaśnianie sposobu obsługi prostych urządzeń; 
 • stosowanie formalnego lub nieformalnego stylu w zależności od sytuacji i uczestników 
 • oraz inne użyteczne w tym zawodzie jak i życiu codziennym zwroty i wyrażenia. 

 Grupy językowe to maksymalnie 8 osób. 

 Na zakończenie kursu, każdy kursant otrzymuje certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na danym poziomie.  

Zajęcia prowadzi dwóch lektorów w tym Native Speaker!

Kurs dla dorosłych

 

Jak uczymy dorosłych? 

 • metodą komunikatywną – a więc mówienie bez końca i tylko w języku obcym. Metoda ta  pozwala na równoległe doskonalenie czterech umiejętności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania oraz pisania
  • z elementami dramy bo  naturalna umiejętność człowieka do „wchodzenia w role” z życia codziennego, nie tylko ułatwia zapamiętywanie, ale sprawia, że praktyczne użycie języka staje się naturalnym elementem interakcji z innymi słuchaczami w grupie
  • z zastosowaniem środków audiowizualnych, takich jak tablice interaktywne oraz gier językowych, które sprawiają, że gramatyki uczymy się mimochodem – poprzez zabawę 
  • zajęcia prowadzą także native speaker’s 

Programy nauczania 

Programy nauczania Euroschool-Perfect spójne są z Europejskim System Opisu Kształcenia Językowego – CEFR – The Common European Framework of Reference for Languages. ESOKJ  to praktyczne narzędzie pozwalające określić stopień znajomości języka obcego w określonej klasyfikacji, a więc umiejętności w mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu. Pozwala również jasno sprecyzować cele do zrealizowania na każdym etapie uczenia się oraz ujednolicić ocenianie w nauczaniu języków europejskich. System ten określa i definiuje 6 poziomów znajomości języków w trzech kategoriach: 
• biegłości (poziom C1, C2) 
• samodzielności (poziom B1, B2) 
• podstawowej (poziom A1, A2) 

Każdy kurs językowy kończy się uzyskaniem certyfikatu, określającym poziom biegłości językowej, zgodny z CEFR. Istnieje też możliwość potwierdzenia uzyskanych kompetencji w formie międzynarodowego certyfikatu TGLS. 

Grupy 

Grupy liczą maksymalnie 10 osób. 

Zajęcia 

Odbywają się dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne. Program obejmuje 120 godzin w roku szkolnym. Prowadzimy też zajęcia indywidualnie, w grupach 1-osobowych lub 1-3-osobowych. 

Zajęcia prowadzi dwóch lektorów w tym Native Speaker!

Kurs online- język angielski

 

Native Speaker plus polski lektor 

Nasze e-kursy umożliwiają elastyczną naukę angielskiego online z lektorem na żywo. 

W przeciwieństwie do kursów oferowanych w tradycyjnych szkołach językowych, Szkoła Języków Obcych Columbus oferuje rozwiązanie, dopasowane wprost do potrzeb kursanta. Lekcje dostępne są z każdego miejsca na świecie, bez wcześniejszego umawiania się, na żądanie, w dowolnie wybranym przez siebie momencie. 

Kurs online- język hiszpański

 

Native Speaker plus polski lektor 

Nasze e-kursy umożliwiają elastyczną naukę hiszpańskiego online z lektorem na żywo. 

W przeciwieństwie do kursów oferowanych w tradycyjnych szkołach językowych, Szkoła Języków Obcych oferuje rozwiązanie, dopasowane wprost do potrzeb kursanta. Lekcje dostępne są z każdego miejsca na świecie, bez wcześniejszego umawiania się, na żądanie, w dowolnie wybranym przez siebie momencie. 

Nasza Oferta

SJO COLUMBUS to profesjonalne kursy języka angielskiego dla dzieci i młodzieżyOferta naszej szkoły skierowana jest do uczniów Szkoły Podstawowej we Wrocławiu zainteresowanych doskonaleniem języka angielskiego poza ramowym planem nauczania w szkole. Organizujemy zajęcia grupowe zjęzyka angielskiego w ramach pozalekcyjnych zajęć dodatkowych, które odbywają się w Szkole Podstawowej.   Kryteria główne przyporządkowania do grupy to umiejętności i wiek dziecka. Zajęcia dla jednej grupy przeprowadzane są 2 razy w tygodniu i trwają 45 min. Grupa może liczyć od 7 do 12 osób. Kurs obejmuje 60 godz., po jego zakończeniu uczniowie otrzymują opis postępów, certyfikat i propozycję dalszego kształcenia w oparciu ozdobyte już umiejętności.    Naszym celem jest nie tylko skuteczna nauka, ale pokazanie dzieciom/ młodzieży, jak przyjemne i wartościowe może być poznawanie obcego języka. Opracowaliśmy autorski program, biorąc pod uwagę rozwój dzieci i młodzieży na poszczególnych etapach życia. Dlatego nasze zajęcia są prowadzone z ogromną różnorodnością i wieloaspektowym podejściem do kursantów. Wykorzystujemy zarówno gotowe podręczniki, jak i stworzone przez nas materiały, gry oraz zabawy.

Jak uczymy? 

 • w grupach zróżnicowanych wiekowo, bo innego przekazu w uczeniu się języka obcego potrzebują osoby w wieku 15 lat, a innego osoby dorosłe 
 • z zastosowaniem środków audiowizualnych, takich jak tablice interaktywne, bo nic tak nie przemawia do wyobraźni jak „żywy obraz” 
 • z zastosowaniem gier językowych, które sprawiają, że gramatyki uczymy się mimochodem – poprzez zabawę, 
 • z elementami dramy i zabawy, bo naturalna umiejętność człowieka do „wchodzenia w role” z życia codziennego nie tylko ułatwia zapamiętywanie ale sprawia, że praktyczne użycie języka staje się naturalnym elementem interakcji z innymi słuchaczami w grupie, 
 • metodą komunikatywną – a więc mówienie bez końca i tylko w języku obcym. Metoda ta pozwala na równoległe doskonalenie czterech umiejętności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania oraz pisania 

Programy nauczania 
Programy nauczania w Euroschool-Perfect są spójne z Europejskim System Opisu Kształcenia Językowego -CEFR – The Common European Framework of Reference for Languages. 
ESOKJ to praktyczne narzędzie pozwalające określić stopień znajomości języka obcego w określonej klasyfikacji, a więc umiejętności w mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu. Pozwala również jasno sprecyzować cele do zrealizowania na każdym etapie uczenia się oraz ujednolicić ocenianie w nauczaniu języków europejskich. System ten określa i definiuje 6 poziomów znajomości języków w trzech kategoriach: 

 •  biegłości (poziom C1, C2)
 •  samodzielności (poziom B1, B2) 
 •  podstawowej (poziom A1, A2) 

W ofercie posiadamy również kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty oraz do matury podstawowej i rozszerzonej! Zajęcia prowadzą czynni egzaminatorzy. 

 

Jak uczymy dorosłych? 
 • metodą komunikatywną – a więc mówienie bez końca i tylko w języku obcym. Metoda ta  pozwala na równoległe doskonalenie czterech umiejętności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania oraz pisania
 •  z elementami dramy bo  naturalna umiejętność człowieka do „wchodzenia w role” z życia codziennego, nie tylko ułatwia zapamiętywanie, ale sprawia, że praktyczne użycie języka staje się naturalnym elementem interakcji z innymi słuchaczami w grupie
 •  z zastosowaniem środków audiowizualnych, takich jak tablice interaktywne oraz gier językowych, które sprawiają, że gramatyki uczymy się mimochodem – poprzez zabawę
 •  zajęcia prowadzą także native speaker’s 
Programy nauczania 
 • Programy nauczania Euroschool-Perfect spójne są z Europejskim System Opisu Kształcenia Językowego – CEFR – The Common European Framework of Reference for Languages. ESOKJ  to praktyczne narzędzie pozwalające określić stopień znajomości języka obcego w określonej klasyfikacji, a więc umiejętności w mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu. Pozwala również jasno sprecyzować cele do zrealizowania na każdym etapie uczenia się oraz ujednolicić ocenianie w nauczaniu języków europejskich. System ten określa i definiuje 6 poziomów znajomości języków w trzech kategoriach:
 •  biegłości (poziom C1, C2)
 •  samodzielności (poziom B1, B2)
 •  podstawowej (poziom A1, A2) 
Każdy kurs językowy kończy się uzyskaniem certyfikatu, określającym poziom biegłości językowej, zgodny z CEFR. Istnieje też możliwość potwierdzenia uzyskanych kompetencji w formie międzynarodowego certyfikatu TGLS.  Grupy liczą maksymalnie 10 osób.  Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne. Program obejmuje 120 godzin w roku szkolnym. Prowadzimy też zajęcia indywidualnie, w grupach 1-osobowych lub 1-3-osobowych. 
Szkoła Języków Obcych COLUMBUS znajduje się w ścisłym centrum miasta i jest najlepszą szkołą językową we Wrocławiu bo jako jedyna nastawiona jest na metodę komunikacyjną i w oparciu o jej założenia korzysta z niej w najlepszy sposób. Metoda ta zakłada, że każdy z nas jest w stanie nauczyć się języka obcego poprzez mówienie a zminimalizowanie gramatyki i uczenia się reguł i zasad w danym języku.  Szkoła Języków Obcych oferuje zajęcia w postaci interaktywnych lekcji przy użyciu tablicy multimedialnej, tabletów oraz materiałów audio-wizualnych. Szkoła wyposażona jest w bogate zasoby pomocy dydaktycznych.   Kursanci uzyskują dostęp do internetowego zeszytu ćwiczeń, dzięki któremu ich postępy w nauce angielskiego są na bieżąco sprawdzane przez prowadzącego.   Celem kursu jest: 
 • rozumienie ze słuchu prostych, typowych wypowiedzi związanych z wykonywaną pracą (np. rozmów współpracowników, instrukcji, komunikatów, ogłoszeń) artykułowanych wyraźnie i w standardowej odmianie języka 
 • przedstawianie siebie, swoich kwalifikacji, doświadczeń i oczekiwań zawodowych(np. w rozmowie kwalifikacyjnej); 
 • rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy związanej z wykonywaną pracą, stosowanie zwrotów grzecznościowych; 
 • proste negocjowanie (np. z klientem na temat zakresu usług); 
 • proponowanie, przyjmowanie i odrzucanie propozycji; 
 • prośba o pozwolenie, udzielenie i odmowa pozwolenia; 
 • wyrażanie opinii, intencji, preferencji; pytanie o preferencje i życzenia innych; zgadzanie się, sprzeciwianie się; 
 • prośba o radę, udzielanie rady; 
 • wyrażanie prośby, podziękowania oraz zgody lub odmowy wykonania prośby; 
 • wyrażanie skargi/ przeprosin; przyjmowanie przeprosin; 
 • prośba o powtórzenie lub wyjaśnienie 
 • przyjmowanie zlecenia na usługę; 
 • wyjaśnianie sposobu obsługi prostych urządzeń; 
 • stosowanie formalnego lub nieformalnego stylu w zależności od sytuacji i uczestników 
 • oraz inne użyteczne w tym zawodzie jak i życiu codziennym zwroty i wyrażenia. 
 Grupy językowe to maksymalnie 8 osób.   Na zakończenie kursu, każdy kursant otrzymuje certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na danym poziomie.  
Native Speaker plus polski lektor  Nasze e-kursy umożliwiają elastyczną naukę angielskiego online z lektorem na żywo.  W przeciwieństwie do kursów oferowanych w tradycyjnych szkołach językowych, SJO Columbus oferuje rozwiązanie, dopasowane wprost do potrzeb kursanta. Lekcje dostępne są z każdego miejsca na świecie, bez wcześniejszego umawiania się, na żądanie, w dowolnie wybranym przez siebie momencie. 
Native Speaker plus polski lektor  Nasze e-kursy umożliwiają elastyczną  naukę hiszpańskiego online  z lektorem na żywo.  W przeciwieństwie do kursów oferowanych w tradycyjnych szkołach językowych, SJO Columbus oferuje rozwiązanie, dopasowane wprost do potrzeb kursanta. Lekcje dostępne są z każdego miejsca na świecie, bez wcześniejszego umawiania się, na żądanie, w dowolnie wybranym przez siebie momencie.

"Z językami wszędzie jesteś w domu"

Edward De Waal

Nasze ceny

Rodzaj kursu

Liczba zajęć

Standardowy/Intensywny

Cena*

Kursy dla dzieci

60

2 x 45min
(2 razy w tyg. po 45 min)
4 x 45min
(4 razy w tyg. po 45min)


350 zł/miesiąc

Kursy dla młodzieży

60

3 x 45min
(raz w tyg.)
4 x 45min
(2 razy w tyg. po 90min)


350 zł/miesiąc

Kursy dla dorosłych

60

3 x 45min
(raz w tyg.)
4 x 45min
(2 razy w tyg. po 90min)


350 zł/miesiąc

Kursy przygotowujące do matury

60

3 x 45min
(raz w tyg.)
4 x 45min
(2 razy w tyg. po 90min)


350 zł/miesiąc

Kursy przygotowujące do egzaminów FCE,CAE,ZDaF, itp.

60

3 x 45min
(raz w tyg.)
4 x 45min
(2 razy w tyg. po 90min)


350 zł/miesiąc

Kurs online– język angielski 

Indywidualnie

Indywidualnie

90zł/60min.

Kurs online– język hiszpański

Indywidualnie

Indywidualnie

90zł/60min.

Zajęcia indywidualne
polski lektor
+
native speaker

Indywidualnie

Indywidualnie

120zł/60min.

*Możliwość rozłożenia płatności na równe raty 

Cennik

 1. Liczba zajęć – 60
 2. Kurs standardowy – 2×45 min (dwa razy w tygodniu po 45 min)
  Kurs intensywny – 4×45 min (dwa razy w w tygodniu po 90 min)
 3. Cena* – 350 zł/miesiąc
 1. Liczba zajęć – 60
 2. Kurs standardowy – 3×45 min ( raz w tygodniu )
  Kurs intensywny – 4×45 min (dwa razy w tygodniu po 90 min)
 3. Cena* – 350 zł/miesiąc
 1. Liczba zajęć – 60
 2. Kurs standardowy – 3×45 min ( raz w tygodniu )
  Kurs intensywny – 4×45 min (dwa razy w tygodniu po 90 min)
 3. Cena* – 350 zł/miesiąc
 1. Liczba zajęć – 60
 2. Kurs standardowy – 3×45 min ( raz w tygodniu )
  Kurs intensywny – 4×45 min (dwa razy w tygodniu po 90 min)
 3. Cena* – 350 zł/miesiąc
 1. Liczba zajęć – 60
 2. Kurs standardowy – 3×45 min ( raz w tygodniu )
  Kurs intensywny – 4×45 min (dwa razy w tygodniu po 90 min)
 3. Cena* – 350 zł/miesiąc
 1. Liczba zajęć – indywidualnie
 2. Kurs standardowy – indywidualnie
 3. Cena* – 120zł/60 min
 1. Liczba zajęć – indywidualnie
 2. Kurs standardowy – indywidualnie
 3. Cena* – 90zł/60 min

*Możliwość rozłożenia płatności na równe raty 

Nasze Szkolenia

Galeria

Kontakt

Szkoła Języków Obcych Columbus
Ul. Kraińskiego 1
50-153 Wrocław
☎730 666 055
kontakt@sjocolumbus.pl

Przewiń do góry